Drevet af viden. Og af dig.

Biowatch tilbyder atleter, medarbejdere, virksomheder og teams handlingsorienteret indsigt, for øget resiliens, energi og realisering af potentiale.

Baseret på data fra biomarkører, wearables og livsstil giver Biowatch-platformen de bedst mulige forudsætninger for proaktiv optimering.

Vi tilbyder adgang til optimering baseret på partnerskaber med førende globale sundhedsteknologiske virksomheder.

Anonymt

by design

Personligt

feedback

Skalerbart

worldwide

Test & forløb

Enhver Biowatch test er en kombination af test, spørgeskema og opfølgende rådgivning og anbefalinger. Det vil sige biomarkør-testen aldrig står alene, men kun tilbydes i sammenhæng med opfølgende evaluering og anbefalinger.

Blodmarkører

Health Check-up

Health Check-up er en grundig sundhedstest med 17 biomarkører og 2 ratios, som giver indsigt i kroppens mest vitale funktioner og energiproduktion.

Spyt/saliva

Stress & Performance

En unik test der kombinerer subjektive fysiologiske stress-målinger med objektive målinger af den mentale stress.

Blodmarkører

Vitamin Check-up + Q10

Vitamin Check-up med Q10 er en test målrettet til optimering af cellernes energiproduktion, og dermed dit daglige energiniveau.

Maksimer viden og udbytte med Biowatch High Performance Tribe forløb.

Vores tilgang til at arbejde med High Performance og mental- & fysisk sundhed er baseret på Biohacking.

Biohacking er kunsten og videnskaben om at optimere ydeevne, energi og sundhed ved bevidst at arbejde fysisk og mentalt med miljøet i og uden for kroppen.

Mere om Biowatch High Performance Tribe

Bliv CEO i dit eget liv med Biowatch High Performance Tribe

  • Du lærer at optimere din performance uden at brænde dit lys i begge ender.
  • Du får redskaberne til aktivt at skabe det liv, du drømmer om, med sund balance, masser af energi, overskud og effektivitet.
  • En værktøjskasse af “biohacks”, hvorfra du i enhver fremtidig situation vil kunne vælge de redskaber, der fungere bedst for dig – i hverdagen og i de perioder, hvor der er brug for lidt ekstra. Både fysisk og mentalt.

Et Biowatch-forløb

Biowatch tilbyder forskellige modeller og udrulning af sundhedstest og anbefalinger i organisationer. Nedenfor er et skitseret forløb, der beskriver de vigtigste aktiviteter når din organisation benytter Biowatch.

Kick-off

Både i mindre teams og i større organisationer, indledes forløbet med en gensidig forventningsafstemning. Forandringer kommer indefra. Så for at vi for alvor kan flytte nålen, er der behov for en indre forankring og tryghed hos den enkelte deltager. Uanset om det handler om ledere, medarbejdere eller atleter.

Sundhedstest

Forløb indledes med en sundhedstest. Enhver test omfatter et spørgeskema og en fysisk prøvetagning til laboratorieanalyse. Biowatch tilbyder forskellige testtyper afhængigt af mål og målgruppe.

Spørgeskemaet anvendes af Biowatch sundhedsrådgivere i forbindelse med evaluering og anbefalinger. Derfor bedes brugeren give en vurdering af egen sundhedstilstand og desuden oplyse en række fakta om livsstil.

Tests aktiveres i en webbrowser. Ved aktivering kan testen enten tilknyttes en eksisterende brugerprofil eller benyttes fuldt anonymt.

Fysisk prøvetagning

Analyse af en biologisk prøve er en grundsten i alle Biowatch testtyper. Materialet håndteres anonymt og kan enten tages i samarbejde med en Biowatchrådgiver eller hjemme.

Biowatch anvender markedsførende, godkendte teknologier til at udføre både blod- og spytprøver. De tests der omfatter blodprøve inkluderer engangsudstyr til smertefri prøvetagning af flydende blod i laboratorie-kvalitet.

Laboratorie-analyse

Biowatch anvender udelukkende akkrediterede og EU-godkendte laboratorie-partnere. Når en spyt- eller blodprøve er taget, transporteres den i godkendt emballage til vores laboratorie-partnere.

Feedback & anbefalinger

På baggrund af laboratorieanalyser og spørgeskemasvar udarbejder Biowatch’s sundhedsrådgivere målrettede, personlige anbefalinger. Målet er proaktiv sundhedsrådgivning og -optimering. Rådgivning gives direkte til den enkelte deltager via Biowatch-platformen.

Alle Biowatch’s sundhedsrådgivere er certificerede og udvalgt til rådgivning på platformen. Hvilke rådgivere der vil knyttes til enkelte kunder kan oplyses inden indgåelse af aftale.

Handling på eget initiativ, eller i forløb

Afhængigt af aftalen med den enkelt organisation, team eller individ, er der forskellige muligheder for videre ageren. Enten benyttes test og feedback som vejledning til optimering og refleksion på eget initiativ, eller Biowatch High Performance Tribe bistå i det videre forløb. Disse forløb giver deltagerne optimale muligheder for at handle ud fra den nye indsigt gennem online-læring og sessioner direkte med Biowatch sundhedsrådgivere.

Note: I tilfælde af detektion af kritiske, sundhedsmæssige forhold hos individer i prøvegruppen, omfatter enhver aftale mellem Biowatch og kunden nøjagtige vilkår for håndtering af den enkelte.

Afrapportering til organisationer

For organisation og sportsklubber giver Biowatch mulighed for at have en fælles “sundheds benchmark”: En række datapunkter på tværs af virksomhedens ansatte, der giver en pejling om sundhedsudviklingen. Uden at kompromittere anonymitet og den enkeltes privatliv.

Dette kan give svar på spørgsmål som fx om stressniveauet er stigende for organisationens ansatte og om nye sundhedsinitiativer har nogen effekt på fx oplevet energi eller den faktiske vitamin og mineralbalance hos de ansatte.

På tværs af deltagergruppen deles sundhedsdata udelukkende samlet og anynymiseret, uden mulighed for at identificere enkeltpersoners sundhedsdata.